กฎหมายโครงสร้างพื้นฐานของทั้งสองฝ่ายมีทั้งในอดีตและไม่เพียงพอ

กฎหมายมูลค่า 550 พันล้านดอลลาร์นั้นรวมถึงการลงทุนจำนวนมหาศาล ในขณะที่ไม่สามารถตอบสนองความต้องการของประเทศได้อย่างเต็มที่ ประธานาธิบดีโจ ไบเดน ลงนามร่างกฎหมายโครงสร้างพื้นฐานมูลค่า 1.2 ล้านล้านดอลลาร์เมื่อวันจันทร์ กฎหมาย พระราชบัญญัติการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานและการจ้างงาน (หรือที่เรียกว่ากรอบโครงสร้างพื้นฐานของพรรคสองฝ่ายหรือ BIF) เป็นการลงทุนมหาศาลในด้านถนน สะพาน และท่อส่งน้ำ แต่ก็ยังขาดเงินทุนที่ประเทศต้องการ ประมาณ 550 พันล้านดอลลาร์ของกฎหมาย 1.2...