Microsoft มีค่ามากกว่า Apple อีกครั้ง ทำไม

Scott Galloway จาก NYU กล่าวถึง Satya Nadella ในฐานะ “CEO of the year” ในตอนล่าสุดของPivot เมื่อต้นสัปดาห์ที่ผ่านมา Apple ซึ่งเมื่อหลายเดือนก่อนกลายเป็นบริษัทแรกที่มีมูลค่าตามราคาตลาด 1 ล้านล้านดอลลาร์ ซึ่งมีมูลค่าน้อยกว่า Microsoft...