Stormfall: Age of War รีวิว

Stormfall: Age of War นำมาซึ่งความยืนยาวมากมายในตลาดเกมวางแผนกลยุทธ์ PVP บนเว็บที่มีผู้คนหนาแน่น แม้ว่าลักษณะการจ่ายเพื่อชนะของเกมจะทำให้เกิดความกังวล Stormfall: Age of Warนำมาซึ่งความยืนยาวมากมายในตลาดเกมวางแผนกลยุทธ์ PVP บนเว็บที่มีผู้คนหนาแน่น แม้ว่าลักษณะการจ่ายเพื่อชนะของเกมจะทำให้เกิดความกังวล Plarium’s Stormfall: Age of War  มอบหมายภารกิจให้ผู้เล่นสร้างทั้งปราสาทและกองทัพตั้งแต่ต้นจนจบในเกมเล่นฟรีบนเบราว์เซอร์ ซึ่งนำเสนอระบบการสร้างและการต่อสู้ที่ใครก็ตามที่เคยเล่นฐานสร้างจะรู้สึกคุ้นเคย...